Kung Fu

Kung Fu

Kształtowanie postawy

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Na treningach Kung Fu stosujemy program nauki dostosowany do wieku i możliwości naszych najmłodszych podopiecznych. Pozwala to na bezpieczny i wszechstronny rozwój młodego organizmu. Zajęcia składają się z różnych form aktywności, które wpływają na rozszerzenie możliwości ruchowych dzieci, usprawnienie ich wydolności oddechowej oraz wzmocnienie układu kostnego. Ponadto korzystnie oddziałuje na korygowanie wad postawy. Istotnym jest również fakt, że poprzez wprowadzenie bardziej złożonych elementów treningu, jak wykonywanie form, dzieci uczą się zręczności i harmonizacji, dzięki czemu poprawiają swoją koordynację, koncentrację i zdolność zapamiętywania.

Regularne ćwiczenia pozwalają również na kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak koleżeństwo, szacunek dla osób w swoim otoczeniu, samodyscyplinę. Uczestnictwo w zajęciach sprawia, że już od najmłodszych lat dzieci mają szansę poznać siebie i swoje możliwości oraz nauczyć się odnosić sukcesy czy radzić sobie z porażką. Podczas treningów młode osoby mają szansę na rozładowanie swojej energii w pozytywny sposób, co pozwala usunąć stres i napięcie nagromadzone w ciągu dnia. W ciekawy i dostosowany do ich możliwości poznawczych sposób uczą się samoobrony i stykają się z elementami innej kultury.

Pokonywanie swoich słabości ze wsparciem instruktora wyrabia charakter, podparty znajomością własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Młoda osoba staje się ciekawa świata i nie boi się nowych wyzwań. Zazwyczaj adepci sztuk walki nie ulegają przemocy, a w razie potrzeby potrafią stanąć w obronie słabszych, którzy tego ucisku doświadczają. Wynika to nie tylko z poczucia własnej wartości, ale także z przyswojenia sobie wartości i norm kodeksu adeptów ćwiczących Kung Fu.

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Kung Fu to jedna z najbogatszych i najskuteczniejszych metod walki. Trening obejmuje naukę technik walki, form, ćwiczenia fizyczne, siłowe i oddechowe. Wzmacnia ciało, poprawia kondycję, siłę i koordynację. Podczas treningu wykorzystuje się sprzęt ochronny, tarcze, worki i manekiny drewniane (jong).

Metodyka związana z nauczaniem tego systemu ma na celu przekazywanie wiedzy w sposób całościowy i systematyczny. Szkolenie jest dostosowane do wieku, stopnia zaawansowania i sprawności fizycznej ćwiczących.

Charakterystycznymi cechami dla tego systemu są ciosy zamachowe, kłujące ciosy proste i dynamiczne kopnięcia na wszystkie poziomy. Istotą jest szybka i zwinna praca nóg, pozwalająca na wykonywanie zwodniczych ruchów całego ciała. Dzięki temu Kung Fu jest jedną z najlepszych i najskuteczniejszych metod walki, która może konkurować z boksem czy kickboxingiem. Równocześnie jest to sztuka wszechstronna, rozwijająca cały organizm.

Dzięki zajęciom z naszą kadrą trenerską Kung Fu możesz:

  • Opanować skuteczną samoobronę.
  • Poznać system realnej walki.
  • Korzystać z wszechstronnych metod treningowych – opanować rzuty, walkę w parterze, dźwignie, trening na tarczach, workach i manekinach.
  • Opanować formy (taolu) ręczne i z tradycyjną chińską bronią (szabla, miecz, kij, włócznia, halabarda, wachlarz, noże motyla, haki tygrysie, sztylety i wiele innych).
  • Przygotować się do zawodów w formach tradycyjnych i sportowych nanquan.
  • Poznać historię i filozofię Kung Fu, w tym np. tradycyjny taniec lwa lub smoka.

 

google logo